lovetaem: [180603] Fansign at SM Coex credit: …

lovetaem:

[180603] Fansign at SM Coex

credit: @taemheena

no editing or removal of logo